Монтаж на архитектурна напрегната мембрана над външен фитнес към „Спортен Комплекс Пловдив“.

Фирма „Кармен 2000″ ЕООД приключи монтажа на архитектурна напрегната мембрана над външен фитнес към „Спортен Комплекс Пловдив“. Уникалната конструкция е коносовидна и е с квадратура от 560 м2.

by david