ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

НАПРЕГНАТА МЕМБРАННО- СТОМАНЕНА КОЗИРКА НА СТАДИОН


Стадион „Георги Аспарухов“
София

Стадион „Христо Ботев“
Пловдив

Стадион „Верея“
Стара Загора

Стадион
Будапеща

ПОКРИТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ С КОНСТРУКЦИЯ ОТ КОНСТРУКТИВНА СЛЕПЕНА ДЪРВЕСИНА GLULAM


ПОКРИТО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ „НИКО СПОРТ“
София

ПОКРИТО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ „НИКО СПОРТ“
София

ПОКРИТИ ФИТНЕС ЗАЛИ

ПОКРИТИ МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ


ЗАКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА
МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-р ПЕТЪР БЕРОН“
ВАРНА

ПОКРИТИ СПОРТНИ ИГРИЩА

ПОКРИТИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИПОКРИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА „СПАРТАК“ ГР. ХАСКОВО

ПОКРИТИ ТЕНИС ИГРИЩА

Мембранните конструкции са изработени от метална носеща конструкция, върху която е напрегната мембрана. За добра изолация се използва и двуслойна мембрана.
В последните години фирма „КАРМЕН 2000“ проектира, изработва и монтира съоръжения с носеща конструкция от конструктивна слепена дървесина GLULAM. Тя осигурява здрава и устойчива структура при покриването на средни и големи повърхности,
Glulam e уникален продукт, който съчетава естествена красота с отлични якостни характеристики, тъй като якостта на Glulam елемента е по-голяма от якостта на всеки един от участващите в структурата му дървени слоеве. Новите структурни елементи могат да се ползват като хоризонтални – греди, или вертикални – колони, прави и извити греди, скатни греди, радиални арки. Това позволява постигането на интересни архитектурно–естетически ефекти с уюта на дървото в пълно съответствие с изискванията за сигурност и функционалност.
Преимущества на мембранните многофункционални спортни зали и съоръжения

 1. Устойчивост и безопасност- Мембранните конструкции са изчислени да издържат големи ветрове и снежни натоварвания. Имат висока пропускливост на светлина и не се чувства парниковият ефект през лятото. Висока здравина, водоустойчивост и не отделянето на никакви вредни вещества са характерни за Glulam елементите. Дървото продължава да диша при дълго натоварване и влажностни промени.
 2. Огнеустойчивост – Мембранните конструкции отговарят на високите изисквания за пожаробезопасност. При запалване мембраната се превръща в прах, който не може да нарани хората стоящи под конструкцията. При пожар повърхността на Glulam елементите се овъглява. Този слой овъглено дърво започва да служи като изолатор за предпазване от увреждане на вътрешната структура на елемента под огневото въздействие.
 3. Висока сеизмоустойчивост- Мембранните конструкции са изчислени на натоварвания, затова в мембраната отсъства остатъчна деформация, затова при силна сеизмична активност мембранните конструкции не дават конструктивни дефекти, което ги прави много подходящи за сеизмични райони.
 4. Мембранните конструкции не дават конструктивни дефекти, както често се случва със сандвич панелите. Мембраните конструкции (носещите, основните и покривните) са изчислени чрез високоефективни компютърни програми и симулации.
 5. Отсъствие на конденз – При използване на двуслойни мембрани (кушъни) между тях се вкарва въздух, който играе роля на изолатор, който елиминира възможността от конденз, и чрез налягането между мембраните се регулира и осветеността в помещението.
 6. Икономия при металната носеща конструкция и фундаменти – Сумарното тегло за кв. метър на две паралелни мембрани е по-малко от 2 кг. За сравнение теглото на сандвич панела(150мм) е 34 кг. Като резултат металната конструкция, държаща мембраната е значително по-малко количество, а от там и следва съществена икономия и при фундаментите.
 7. Икономия на електроенергия- Материалите използвани за производство на архитектурните мембрани имат широк диапозон на светлопропускливост до 90%. Това позволява голяма икономия на електроенергия за дневно осветление.
 8. Икономия на отопление – Двупластовата мембрана осигурява въздушен слой между двете мембрани и позволява съществени икономии при отопление в сравнение с други такива покрития.
  В резултат:
  – Отсъстват неотопляеми участъци в залите;
  – Понижават се топлозагубите до 15-20%;
  – Не се образува конденз.
 9. Бърз монтаж – Комплектните части на носещата метална конструкция и мембраната се доставят до мястото на монтажа в готов (изработен вид), което позволява да се извърши монтажа на сградата за няколко дни.
 10. Бърз демонтаж и ремонт – При механични повреди на мембраната тя се демонтира бързо, залепва се или се подменя.
 11. Дълъг срок на експлоатация на мембраната – от 10 до 50 години.
 12. Естетическа привлекателност – Използването на технически мембрани е най- съвременния метод в строителството на спортни съоръжения. Мембранната технология позволява да се създават всевъзможни естетически привлекателни обекти, които красят района и идеално се вписват в ландшафта. Нощно време мембраните могат да се осветяват в различни светлини и се превръщат в зрелищни атракциони. А покривните Glulam конструкции са естетически издържани, дървесината има приятно въздействие и това често спестява направата на окачен таван и допълнителни довършителни работи, а оттам и допълнителни разходи.
 13. Екологичност – Известно е, че уплътнителят, който се използва в сандвич панелите, има ограничен живот и с времето започва да се разпада и да губи от топлоизолационните си свойства. При използването на двуслойна мембрана – уплътнител се явява въздухът, който няма срок на годност и е абсолютно екологичен. Дървото в Glulam елементите е в състояние да „диша“, което помага за пречистването и опресняването на атмосферата във вътрешното пространство. В същото време материалът осигурява естествена въздушна обмяна, която позволява поддържането на комфортна температура.