Шатра за Закрита спортна площадка – гр. Варна

Portfolio Categories: Мембрани.

Архитектурна напрегната мембрана – шатра за спортна площадка

Обект: Закрита спортна площадка в двора на МГ „Д-р. Петър Берон“
Местоположение: гр. Варна
Възложител: Община Варна