Културен информационен център „СЕВТ III“

Portfolio Categories: Мембрани.

Архитектурна напрегната мембрана
Обект: Културен информационен център на открито „СЕВТ III“
Местоположение: гр. Казанлък
Възложител: Община Казанлък