Изграждане на шатра за Община Чупрене, Област Видин

Portfolio Categories: Шатри.

Фирма Кармен 2000 изгради покривни съоръжения – шатри пред сградата на община Чупрен, Област Видин. Шатрите са в червен цвят и са съобразени да пасват на цвета на сградата.
Обект: Обществена поръчка по проект
„Съхранение и опазване на турлашкото
културно наследство в Община Чупрене“
Категория: изграждане на шатри