Обект: Покритие на археологически обект „Арена“

Portfolio Categories: Мембрани.

Архитектурна напрегната мембрана – археологически обект в Плиска

Обект: Защитно временно покритие на археологически обект „Арена“ (кръгла каменна площадка) при дворцовия център Плиска
Местоположение: Национален историко- археологически резерват Плиска, град Плиска, Община Каспичан
Възложител: Регионален Исторически Музей – Шумен